Co si myslíte o modlitbě?

Je to přežitek - 0%
Věřím, že funguje - 41.7%
Zklamal jsem se - 0%
Mám dobré zkušenosti - 50%
Nevím jak se modlit - 8.3%

Celkem hlasů:: 12
Hlasování pro tuto anketu bylo ukončeno. na: 31 pro 2015 - 00:00

Milý příchozí,

vítej na stránkách Golgata. Tento web vznikl, aby umožnil všem, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, nebo cítí, že chtějí ve svém životě prožít změnu, která jim pomůže vidět svět okolo nich prostřednictvím nadčasového pohledu Bible, najít cestu k řešení svého problému.

Autoři stránek chtějí čtenářům pomocí nich zprostředkovat osobní zkušenost s Bohem. V Bibli se píše (Žalm 34:9): "Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý." a také (Nahum 1:7) "Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení,". Toužíme, aby každý kdo Boha vyzkouší mohl říci s izraelským králem Davidem (Žalm 100,5) "Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!"

Naším cílem není zasadit se o změnu ve vašem životě. Nechceme moralizovat, ani poučovat. Chceme ukázat, že tento náš svět nevznikl náhodou, ale že je výsledkem moudré stvořitelské činnosti Boží. On je tím, kdo stanovil pravidla a svět řídí. Chceme, abyste i vy mohli tuto zkušenost prožít.

Web je jednoduchou anonymní aplikací, která umožňuje každému zájemci předložit svůj problém malému, předem danému počtu lidí, kteří se za jeho vyřešení budou po stanovenou dobu opakovaně modlit.

Jelikož ze samotné podstaty technického řešení nejsme schopni zjistit, zda-li byla prosba vyslyšena, můžete, uvážíte-li za vhodné, nám i ostatním anonymně sdělit svou zkušenost.

Přejeme každému, aby poznal, že Bůh je dobrý...